Projekty UE

SPS Klima Sp. z o.o. otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 8 osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl).

 

ue_1

 

Otrzymane środki zostaną przekazane na wdrożenie projektu „Platforma B2B dla przedsiębiorstwa SPS Klima oraz partnerów handlowych”. 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
Realizacja projektu pozwoli na elektroniczną, automatyczną wymianę danych oraz koordynację działań pomiędzy firmą SPS Klima a jej partnerami. Ułatwienie komunikacji biznesowej jest podstawą do prowadzenia sprawnych działań sprzedażowych, produkcyjnych, logistycznych oraz marketingowych.

Realizacja projektu przyniesie firmie SPS Klima wiele korzyści:

  • Bardziej efektywna obsługa Klienta,
  • Efektywniejsza praca przy sprzedaży,
  • Osiąganie większych przychodów przy mniejszych kosztach prowadzenia działalności,
  • Ułatwienie pracy naszym Klientom, poprzez skrócenie czasu zamówień, reklamacji, form rozliczeniowych,

Projekt realizowany jest pod nadzorem:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.msw.gov.pl)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
PO IG (www.poig.gov.pl) 


SPS Klima Sp. z o.o. otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w ramach Działania 1.4 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl).

 

ue_1

 

Otrzymane środki zostaną przekazane na wdrożenie projektu „Heat Pump Smart Grid – innowacyjny system grzewczo – klimatyzacyjny”. 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
Realizacja projektu pozwoli na wykonanie niezbędnych badań oraz przygotowanie prototypu innowacyjnego na skalę światową systemu grzewczo-klimatyzacyjnego.

Realizacja projektu przyniesie firmie SPS Klima wiele korzyści:

  • Wiedza oraz badania na temat ograniczenia kosztów eksploatacji budynków,
  • Badania efektywności energetycznej innowacyjnego systemu HVAC oraz jego przydatność dla branży,
  • Podniesienie użyteczności urządzeń HVAC dla klientów,
  • Poznanie działania systemów HVAC dla budynków niskoenergetycznych,
  • Wiedza oraz badania na temat technologii energetyki odnawialnej.

Projekt realizowany jest pod nadzorem:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.msw.gov.pl)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
PO IG (www.poig.gov.pl) 


Informacji o projekcie udziela:
SPS Klima Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel. +48 518 31 20; fax. +48 22 518 31 37
www.spsklima.pl
KRS 0000334036, NIP PL 952 20 73 557, GIOŚ E0013300W

 

ue_1